DJELATNOSTI 

Graditeljstvo

INGRA je podijeljena u specijalizirane grupacije koje rade putem zajedničke mreže predstavnika i poslovnih veza u svim velikim svjetskim centrima. Građevinska grupacija INGRE uključuje kompletnu niskogradnju, istraživanje i studije izvedivosti, projektiranje i visokogradnju

Programom grupacije pokrivena su slijedeća područja:

  • Energetska (hidro, termo i nuklearna) postrojenja;
  • Brane, tuneli, vodno gospodarstvo;
  • Industrijska postrojenja i silosi;
  • Autoceste, mostovi, vijadukti, zračne i morske luke;
  • Stambeni objekti, javne i poslovne zgrade,
  • Turistički, sportski i rekreativni objekti
  • Bolnice

Također cestogradnja je jedna od znacajnijih djelatnosti INGRE. INGRA od samog pocetka izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj ucestvuje u tom projektu.
U razlicitim organizacijskim oblicima izgradeni su vijadukt Moždenec, dužine 209 m, na dionici Breznicki Hum - N. Marof autoceste Zagreb - Gorican, dio trase dionice Sv. Rok - Maslenica, vijadukt Baricevic dužine 269 m i Božici dužine 260 m, te dionica Zadar 1 - Zadar 2 na Jadranskoj autocesti.

Nastavkom izgradnje autoceste prema Splitu, INGRA ucestvuje u izgradnji trase na dionici Benkovac - Pirovac, kao i trase, cvora Vrpolje i objekata u trasi na dionici Vrpolje - Prgomet. Na dionici Šibenik - Vrpolje INGRA je izgradila vijadukt Dubrava, dužine 160 m, te sve podvožnjake, prolaze i prijelaze.
Na izgradnji autoceste Rijeka - Rupe, INGRA je sudjelovala u izgradnji trase na dionici Jurdani - Permani.
Sve navedene poslove INGRA je kao clanica razlicitih organizacijskih oblika dobila u vrlo jakoj medunarodnoj konkurenciji. Kao partner u konzorciju hrvatskih fIrmi INGRA sudjeluje u nastavku izgradnje autoceste od Splita do Ploca u ukupnoj dužini 96,2 km cija je vrijednost blizu 5 milijardi kuna.
Poslovi projektiranja pokrivaju sve tipove građevinskih objekata kroz projektne organizacije koje djeluju bilo unutar tvrtki članica INGRE ili kao nezavisne organizacije s kojima INGRA održava stalne poslovne veze.

Izrada web stranica dimedia.hr