INVESTITORI 

Godišnja skupština dioničara

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018.g. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv na


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

koja će se održati 15. 06. 2018. (petak) u 13 sati,

 

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

 

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 15. lipnja 2018. godine

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

______________________________________________________________________

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 12. srpnja 2017.g. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv na


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

koja će se održati 29. 09. 2017. (petak) u 13 sati,

 

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 29. rujna 2017. godine

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2016. godini i donijela je odluku o upotrebi dobiti za 2016. godinu. Glavna skupština je za revizora Društva u 2017. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.

 

______________________________________________________________________

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 15. srpnja 2016.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 29. 09. 2016. (četvrtak) u 13 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 29. rujna 2016. godine

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) većinom glasova su prihvaćena izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora za točke 1., 3., 4., 5., 6. i 8. Usvojen je protuprijedlog za točku br. 7. Izbor članova Nadzornog odbora.

Glavna skupština izabrala je zamjenika predsjednika Glavne skupštine, dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2015. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2015. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o upotrebi dobiti za 2015. godinu. Glavna skupština je za revizora Društva u 2016. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.

Glavna skupština je ujedno usvojila protuprijedlog prijedlogu Nadzornog odbora za imenovanje članova Nadzornog odbora Društva po točki 7. Dnevnog reda Glavne skupštine, koji glasi:

„Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora g. Danijelu Režeku i g. Davoru Šternu na dan održavanja ove Glavne skupštine prestaje mandat temeljem članka 19. stavak 2. Statuta Društva.
Za članove Nadzornog odbora Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak 2. Statuta Društva biraju se:

1.    Dubravko Kos, mag. ing., Jastrebarsko, Cvetković 94
2.    Davor Štern, dipl. ing., Zagreb, Vramčeva 13
3.    Mladen Markoč, odvjetnik, Zagreb, Nežićeva 2d
4.    Zdenko Mahmutović, dipl. ing. građ., Zagreb, Davora Zbiljskog 28“
 

______________________________________________________________________

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 18. kolovoza 2015.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 29. 09. 2015. (utorak) u 13 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 29. rujna 2015. godine

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) većinom glasova su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2014. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2014. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o upotrebi dobiti za 2014. godinu kao i odluku o prijelazu postojećih dionica INGRA d.d. iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Glavna skupština je za revizora Društva u 2015. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 9. srpnja 2014.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 29. 09. 2014. (ponedjeljak ) u 13,30 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 29. rujna 2014. godine

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) većinom su glasova prihvaćena izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora po točkama 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 10.

 

Na protuprijedlog dioničara kojeg je na Skupštini Društva prihvatila Uprava, izmijenjena je točka dnevnog reda br. 9. (Usvajanje izmjena Statuta Društva) na način da se stavak 2. iste točke mijenja i sada glasi:
Članak 14a. stavak 1. mijenja se tako da glasi: „Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća uplatom u novcu temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 135.452.000,00 kuna za iznos od 67.726.000,00 na iznos od 203.178.000,00 kuna.“

 

Izmijenjena 9. točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 17. srpnja 2013.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 10. rujna 2013. (utorak) u 12 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 10. rujna 2013. godine

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2012. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2012. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o pokriću gubitka za 2012. godinu kao i odluku o ukidanju rezervi za nagrade radnicima i Nadzornom odboru te rezervi za vlastite dionice. Glavna skupština je za revizora Društva u 2013. godini imenovala revizorsko društvo GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 25. srpnja 2012.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 14. rujna 2012. (petak) u 13 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 14. rujna 2012. godine u 13 sati u prostorijama Društva

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2011. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2011. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o pokriću gubitka za 2011. godinu. Glavna skupština je za revizore Društva u 2012. godini imenovala revizorsko društvo GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba. Za člana Nadzornog odbora ponovno je izabran gospodin Danijel Režek.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 28. prosinca 2011.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 17. veljače 2012. (petak) u 12 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

 

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, na Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A), održanoj 17. veljače 2012. godine, donesena je odluka o izboru gospodina Davora Šterna za člana Nadzornog odbora INGRE d.d.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 24. svibnja 2011.g., saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

 

za 07. srpnja 2011. (četvrtak) u 12 sati,

 

a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

U nastavku obavijesti nalazi se:

 

1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje

2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

4. Materijal za Glavnu skupštinu

 

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 7. srpnja 2011. godine u 12 sati u prostorijama Društva

 

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) prihvaćena su sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2010. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2010. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o pokriću gubitka za 2010. godinu. Glavna skupština je za revizore Društva u 2011. godini imenovala revizorsko društvo GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba.

 

Izrada web stranica dimedia.hr