POVEZANA DRUŠTVA 

GIU INGRA-DET

Gospodarsko interesno udruženje INGRA-DET


Sjedište u Republici Hrvatskoj:
GIU INGRA-DET, Alexandera Von Humboldta 4b, 10000 Zagreb, tel +385 (01) 6115355, fax (01) 6150383
Kontakt: g. Zoran Andročec, direktor

zoran.androcec@ingra.hr

 

Predstavništvo INGRA-e u Njemačkoj:
INGRA, Steinstrasse 28, 40210 Düsseldorf
tel +49 (0211) 136980, fax +49 211 1369831

Kontakt: g. Zoran Andročec, direktor
zoran.androcec@ingra.hr

 

Ured Stuttgart:
INGRA, Mönchstr. 9 , 70191 Stuttgart, tel (0711) 925710, fax (0711) 9257113

 

INGRA djeluje u Saveznoj Republici Njemačkoj kroz  Predstavništvo u Düsseldorfu i ured u Stuttgartu. INGRA  je svoje aktivnosti u Saveznoj Republici Njemačkoj započela još 1967. Gospodarsko interesno udruženje trenutno povezuje 24 hrvatske i 3 bosanske tvrtke. Također INGRA Düsseldorf nudi i usluge za poduzeća koja rade s izaslanim radnicima (organizacijski, financijsko-komercijalni, upravno-pravni servis) za više poduzeća.

 

Članovi gospodarskog interesnog udruženja INGRA-DET u Saveznoj Republici Njemačkoj su:

 

Montaža i brodogradnja
o Dalekovod d.d.
o DIF Projekt d.o.o.
o Econ d.o.o.
o Elting d.o.o.
o Fuel Boss
o Inoxmont-VS d.o.o.
o Izgradnja d.o.o.
o Maurer d.o.o.
o Medjimurje PMP d.o.o.
o Montako – Projekt d.o.o.
o Oprema – PIT d.o.o.
o Rhode d.o.o.
o R – Project d.o.o.
o S.D.M.S d.o.o.
o Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o.
o Tehnomont d.o.o. Sarajevo
o Unima d.d.
o Vidovic-Commerce d.o.o
o Z I T d.o.o.

 

Građevinarstvo
o Rohde d.o.o.
o Sumens d.o.o.Sarajevo
o Tehnika d.d.
o Viadukt d.d.

 

Izolacija
o  Multi-Ing d.o.o.
o  KIKI d.o.o.
o Termont Bulić d.o.o

 

Većina tvrtki članica je odavno kontinuirano aktivna u Njemačkoj, ?ak i više od 30 godina. Trenutno tvrtke članice poslovne zajednice  u Njemačkoj zapošljavaju oko 1700 kvalificiranih radnika, od kojih oko 1300 na poslovima montaže i brodogradnje i 400 u graditeljstvu.

 

U 2008. godini poslovna zajednica imala je promet ugovora o djelu (samo radovi bez materijala itd.) u iznosu od 60 milijuna eura. U 2009., 2010. i 2011. godini promet je bio iznad 40 milijuna eura.

 

Dodatno, INGRA d.d. pruža usluge tvrtkama koje također rade u SR Njemačkoj s izaslanim radnicima


• GRAMONT Drenova d.o.o.
• Dominator d.o.o
• Baksa Gradnja d.o.o.
• DUCTUS
• GRATING
• INDUSTRIUS d.o.o.
• MOJ VAPOR d.o.o.
• MARTA MONT d.o.o.
• PALFI d.o.o.
• RETE d.o.o.
• SPADIX d.o.o.
• TABESCO d.o.o.

 

te zastupa kroz svoj ured u Stuttgartu osim svih gore navedenih tvrtki i
• Đuro Đaković Montaža d.d.
• Đuro Đaković Elektromont
• Radnik d.d. Križevci
 

Izrada web stranica dimedia.hr